Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/Starta enskild verksamhet

Starta enskild verksamhet

För att bedriva enskild verksamhet krävs ett godkännande av kommunfullmäktige där verksamheten ska hålla samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande kommunala verksamhet.

Riksdagen har beslutat att införa en barnomsorgspeng som syftar till att öka föräldrarnas valfrihet.

Enskild verksamhet kan bedrivas som förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För att bedriva enskild verksamhet krävs ett godkännande av kommunfullmäktige där verksamheten ska hålla samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande kommunala verksamhet.

Kommunfullmäktige ska efter godkännande besluta om bidrag till verksamheten. Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna.

Ansökan om godkännande av ny verksamhet skickas till:

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 8 juli 2019 Kommentera sidan