Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

Förskolorna i Mörbylånga kommun använder sig av tjänsten ”Lifecare planering förskola”. Lifecare är ett smidigt planeringsverktyg där vårdnadshavare och personal snabbt och lätt når varandra.

Vårdnadshavare kan när som helst skicka SMS via Lifecare till förskolan och personalen kan då läsa meddelandet.

Via SMS kan du som vårdnadshavare:

  • meddela frånvaro för hel dag eller del av dag.
  • meddela planerad ledighet.
  • skicka textmeddelande där du t.ex. skriver "Morfar hämtar i dag".

Här hittar du ett informationsblad med instruktioner och SMS-nummer att använda.

Under våren 2020 så startade övergången från LifeCare till SchoolSoft. Vårdnadshavare till barn på fritidshem behöver använda flera system fram till den 31 augusti 2020 för att kunna sköta alla ärenden som rör sitt barn. De tre systemen är:

  • SchoolSoft
  • E-tjänst SchoolSoft
  • E-tjänst förskola/fritidshem

Under augusti månad så går det att använda både LifeCare och SchoolSoft. Från och med den 1 september så fungerar det bara att använda SchoolSoft.

I länken hittar du information kring vad du som vårdnadshavare till barn i förskolan respektive vårdnadshavare till barn på fritidshem behöver göra i de olika systemen.

Information för vårdnadshavare med barn i förskola.

Information för vårdnadshavare med barn på fritidshem.

Sidan uppdaterad 8 juli 2019 Kommentera sidan