Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

Förskolorna i Mörbylånga kommun använder sig av tjänsten ”Lifecare planering förskola”. Lifecare är ett smidigt planeringsverktyg där vårdnadshavare och personal snabbt och lätt når varandra.

Vårdnadshavare kan när som helst skicka SMS via Lifecare till förskolan och personalen kan då läsa meddelandet.

Via SMS kan du som vårdnadshavare:

  • meddela frånvaro för hel dag eller del av dag.
  • meddela planerad ledighet.
  • skicka textmeddelande där du t.ex. skriver "Morfar hämtar i dag".

Här hittar du ett informationsblad med instruktioner och SMS-nummer att använda.

Sidan uppdaterad 8 juli 2019 Kommentera sidan