Förskolor i kommunen

Det finns 16 förskolor i kommunen. Förskolorna drivs av Mörbylånga kommun eller av andra huvudmän.

 • Algutsrum

  Läge: Törnbottenvägen 39, Färjestaden
  Info: Algutsrums förskola är den naturliga förskolan med det bästa av det mesta, där vi leker och lär utan minsta besvär.

 • Alunskolans förskola

  Läge: Degerhamn
  Info: Vi har en stor och härlig gård som inspirerar barnen till lek och rörelse.

 • Flisans föräldrakooperativ

  Läge: Carl Malmstens väg 22, Färjestaden
  Info: Förskolan mitt emellan alvar och jordbrukslandskap, med egen kock och glada pedagoger! Vi är Reggio Emilia-inspirerade och värdesätter tid utomhus, vi ger oss gärna ut på äventyr!

  Förskolan drivs i privat regi.

 • Förskolan Smultronet

  Läge: Backagården i Glömminge
  Info: Lek och kreativt lärande i hemtrevlig miljö med trädgård, djur och odling.

  Drivs i privat regi.

 • Förskolan Västanvind

  Läge: Storgatan 43, Färjestaden
  Info: En förskola med fokus på trygghet, läsning och att skapa goda relationer! Vi drivs av tron på varje barns förmåga. På Västanvind låter vi våra barn bli den bästa versionen av sig själva.

  Förskolan drivs i privat regi.

 • Glömminge förskola

  Läge: Färjestaden
  Info: Vi arbetar aktivt med att verkligen se varje individ och låta barnen vara olika. Vår verksamhet ska locka till nyfikenhet och ge en lust att lära

 • Gullvivans förskola

  Läge: Sjöbergs gata 5, Färjestaden
  Info: Vi erbjuder våra barn dagar fyllda av glädje, nyfikenhet, delaktighet, lek, fantasi och lärande i en miljö med många möjligheter både inne och på vår stora utegård.

 • Gårdby förskola

  Läge: Gårdby
  Info: Välkommen till Gårdby förskola mitt i Världsarvet. Vi har en ljuvlig trädgård med oändliga möjligheter.

 • Skogsgläntans förskola

  Läge: Hasselstigen 7, Färjestaden
  Info: På Skogsgläntan erbjuder vi barnen trygghet, glädje och kreativitet i en inspirerande miljö. Vi utgår ifrån barnens intressen och behov och ser barnen som medforskare i våra temaarbeten.

 • Snäckstrands förskola

  Läge: Tångstigen 2, Färjestaden
  Info: Barnen möts av en inspirerande ute- och innemiljö som stimulerar till lek, lärande och utveckling.

 • Solvändans förskola

  Läge: Mörbylånga
  Info: Temat genomsyrar det dagliga arbetet på Solvändan. I det hittar vi inspiration och stimulans till ett utforskande och lustfyllt lärande för våra barn

 • Tanneförskolan

  Läge: Alby
  Info: Den lilla förskolan mitt bland djur och natur i en härlig världsarvsmiljö! Engagerade föräldrar, spontanitet, trygghet och mycket skratt! Det är vi på Tanne det!

 • Torslunda, Naturförskolan

  Läge: Torslunda
  Info: Naturförskolan ligger i byn Torslunda som är belägen mitt på Öland i kanten av det stora Alvaret. I det kulturhistoriska landskapet med närhet till hassellundar och världsarv kan vi uppleva årstidens växlingar tillsammans med barnen.

 • Undringens förskola

  Läge: Saxnäs – Lövängsvägen15, Färjestaden – Safirvägen2
  Info: Undringen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där lärande, kreativitet och trivsel blomstrar. En förskola där alla ska få möjlighet att känna sig som en del av något viktigt. En plats för barn och vuxna där man får pröva sina tankar och sitt görande.

  Drivs i privat regi.

 • Vitsippans förskola

  Läge: Färjestaden
  Info: Förskolan har en fantastisk utemiljö med en egen skog och stora gräsytor som inspirerar till mycket lek och utforskande. Miljön ger fina möjligheter till naturupplevelser och utevistelse året om

 • Växthuset

  Läge: Ymnergatan 2, Färjestaden
  Info: Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet. Vår filosofi är att det man kan göra inne kan man också göra ute

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan