Förskolechefen informerar

Förskolechefen informerar. Förskolan Växthusets pedagogiska ställningstagandenVåra pedagogiska

Våra pedagogiska ställningstaganden

  • Att vara nära barnen med öppna ögon och öron, vara medforskare och utmana barnens tankar.
  • Att ge barnen möjlighet att växa genom trygghet och delaktighet.
  • Att tillsammans med barnen skapa miljön utmanande, tydlig och talande både
    ute och inne.
  • Att använda oss av alla former av skapande.
  • Att ta till vara på olika kompetenser hos oss alla, både barn och vuxna.
  • Att verksamheten kan bedrivas både ute och inne.
  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till medkännande människor och sociala individer främjas.

" Ingen dag är den andra lik! Genom ett positivt arbetssätt vill vi ta till vara på dagens möjligheter"

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan