Våra verksamheter

Våra verksamheter. Förskolan Växthusets organisation

Organisation

Växthuset har fyra hemvister Fröet, Grodden, Plantan och Solrosen.
Vi tänker oss att barnen ska få växa hos oss från ett litet frö till en stor solros.
Vi har stora härliga lokaler där barnen har gott om plats att leka, undersöka och utmanas under dagen.

Vår gård är utformad efter tanken: Det vi kan göra inne kan vi också göra ute.
Miljön, både inne och ute, ger möjligheter till lek, experiment, utforskande och skapande med olika material. Den är föränderlig och vi anpassar den efter barnens intresse och behov.

 

 

 

 

 

"Torslunda försöksstation", skogen, lekplatser och "den hemliga trädgården" är några av de platser som vi snabbt tar oss till.

Sidan granskad 2 februari 2015 Kommentera sidan