Våra verksamheter

Växthuset har fyra hemvister Fröet, Grodden, Plantan och Solrosen.

Miljön, både inne och ute, ger möjligheter till lek, experiment, utforskande och skapande med olika material. Den är föränderlig och vi anpassar den efter barnens intresse och behov.

Vi har stora härliga lokaler där barnen har gott om plats att leka, undersöka och utmanas under dagen.
Vår gård är utformad efter tanken "Det vi kan göra inne kan vi också göra ute".

Vi tänker oss att barnen ska få växa hos oss från ett litet frö till en stor solros.

Torslunda försöksstation, "Den hemliga trädgården", skogen och lekplatser är några av de ställen vi snabbt kan ta oss till.

 

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan