Förskolan Växthuset

Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet. Vår filosofi är att det man kan göra inne kan man också göra ute.

"Ett hus där barn får växa”

Förskolan Växthuset ligger i Skogsby  och tillhör Torslunda skolas upptagningsområde.
Vi har en rik närmiljö som vi utforskar tillsammans med barnen.

Tillsammans använder vi oss av leken och fantasin för att erövra kunskap.
Leken genomsyrar hela dagen, då vi anser att det är barnens självklara sätt att utvecklas på.
Vi är medforskare och tar tillvara barnens tankar och intresse. De får på så vis vara delaktiga och känna att deras åsikter är viktiga. Hos oss är olikheter något positivt och berikande. Vi arbetar aktivt med att stärka varje barns självkänsla samt att uppmärksamma och ta tillvara på allas kompetenser. Vi vill skapa trygga och självständiga barn.

Verksamheten på förskolan bygger på nationella och kommunala styrdokument som finns i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 10), kommunens vision samt förskolan Växthusets verksamhetsplan.

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan