Gårdby förskola

Välkommen till Gårdby förskola mitt i Världsarvet. Vi har en ljuvlig trädgård med oändliga möjligheter. Förskolan ligger i direkt anslutning till Gårdby Skola.

Välkommen till Gårdby förskola mitt i Världsarvet. Vi har en ljuvlig trädgård med oändliga möjligheter. Förskolan ligger i direkt anslutning till Gårdby Skola; "Den Lilla Skolan med det Stora Hjärtat". Förskolan är miljöcertifierad enligt Grön Flagg. Vi återvinner och komposterar och lär barnen vara rädda om vårt material.

  • Vi på förskolan vill ta vara på barnets egen inneboende drivkraft som lust och nyfikenhet i lärandet. Barnen leker, forskar, experimenterar, undersöker, lär och reflekterar tillsammans.
  • Vi vuxna finns med som medforskare och observatörer.
  • Vi använder tema som arbetssätt. Vi vill att barnen ska få koncentrera sig kring ett område under en längre tid då vi utgår från de tankar och idéer och behov som barnen har. Barnen ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande.
  • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som visar vad barnen kan, hur de tänker och lär sig. Det hjälper barnen att reflektera och gå vidare i kunskapsprocessen.
  •  Vi förändrar miljön med stimulerande material och tar vara på vår underbara omgivning med en härlig trädgård och öländsk natur.
  • Vi delar upp barnen i mindre grupper för att ge bästa möjliga pedagogiska lärmiljö där alla kan komma till tals och där barnen har möjlighet att lyssna på varandra.
Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan