Vitsippans förskola, Färjestaden

Vitsippans förskola är belägen i Färjestaden. Förskolan har sex avdelningar för barn mellan 1-5 år, varav två avdelningar är belägna i fristående villor.

Vitsippans förskola är belägen i Färjestaden. Förskolan har sex avdelningar för barn mellan 1-5 år, varav två avdelningar är belägna i fristående villor.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor samt använder oss av ett utforskande och temainriktat arbetssätt.

Verksamheten på förskolan bygger på våra styrdokument, Skollagen och Läroplanen (Lpfö-98/10). Verksamheten präglas av omsorg, lek och lärande.

Förskolan har en fantastisk utemiljö med en egen skog och stora gräsytor som inspirerar till mycket lek och utforskande. Miljön ger fina möjligheter till naturupplevelser och utevistelse året om.

På gården finns förskolans oas "Sinnenas trädgård" där kan man se, känna och uppleva naturen med alla sina sinnen.

Sinnenas trädgård
Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan