Naturförskolan i Torslunda

Vi sätter fokus på Natur, Miljö och Hälsa

Naturförskolan ligger i byn Torslunda som är belägen mitt på Öland i kanten av det stora Alvaret. I det kulturhistoriska landskapet med närhet till hassellundar och världsarv kan vi uppleva årstidens växlingar tillsammans med barnen.

Bredvid förskolan finns förskoleklassen, fritidshemmet, skolan, hembygdsgården och kyrkan. I förskolans närhet finns också Torslunda försöksstation samt en forskningsstation. Samarbetet med olika verksamheter, företag och föreningsliv i närsamhället präglar förskolan.

Naturförskolan har två avdelningar; Axet och Vallmon för barn i åldrarna 1-5 år.

Naturförskolans gård är en spännande och omväxlande miljö som vi har planerat och utvecklat tillsammans med barnen och föräldrarna. På gården finns förutom traditionellt lekmaterial mycket kreativt, löst byggmaterial. Barnen kan skapa egna rum för lek och lärande. Innemiljön med våra tre avdelningar är ett komplement till utemiljön och anpassas efter barngruppens sammansättning och behov.

Välkommen till Torslunda Naturförskola!

Vi sätter fokus på Natur, Miljö och Hälsa

Torslunda naturförskola

Hos oss får barnen leka, lära och göra spännande upptäckter i en stimulerande och trygg miljö.
Torslunda förskola

Barnen får mycket frisk luft och god hälsa när de får vistas ute under större delen av dagen.
Torslunda förskola

Alla kunskapsområden vävs samman i naturen och respekten för varandra och för allt levande grundläggs.
Torslunda förskola

Den gröna flaggan visar vårt engagemang för miljö och hållbar utveckling.

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan