Personal

Förskollärare
Ewa Brunius
ewa.brunius@morbylanga.se

Anna Håkansson
anna.hakansson@morbylanga.se

Karin Väpnare
karin.vapnare@morbylanga.se

Barnskötare
Elina Arvidsson
elina.arvidsson@morbylanga.se

Jonatan Nilsson
jonatan.nilsson@morbylanga.se

Sidan granskad 17 februari 2016 Kommentera sidan