Förskolechefen informerar

Förskolechefen informerar.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

TSCS
 

Välkomna till Solvändan.

Föräldrainformation

Förskola Solvändan är organiserad i 1-3 års och 4-5 års verksamheter.

Våra avdelningar heter Hägern, Beckasinen, Spoven, Finken, Trasten och Sparven. Namnen anknyter till vårt fysiska läge på Fågelvägen, men också till Ölands rika fågelliv. Det är fågelfamiljer som kan symbolisera en gemenskap på avdelningarna, men att det också alltid finns utrymme för variation inom en familj.

Startskottet för den materiella förflyttningen av innehållet i våra lokaler sker nu under sommarveckorna. Vi kommer under denna period hjälpa varandra över avdelningsgränserna för att omorganisationen ska kunna ske så smidigt som möjligt.

Vi känner alla stor nyfikenhet och hoppfullhet inför denna förändring, vilken kommer ge oss nya möjligheter att utveckla det pedagogiska arbetet och den pedagogiska miljön kring era barn.

Vistelsetid för barn där föräldrar är föräldralediga

Från augusti 2018 kommer vi erbjuda följande tider för föräldralediga tis-tors 0900-1400.

Schema: Ni ska via kommunens hemsida, www.morbylanga.se, och E-tjänst, lägga in schematider för ert barn. Tiden ni registrerar är den tid ni anländer till förskolan samt den tid ni lämnar den.

Inkomstuppgift: Avgiften baseras på er inkomst, så tänk på att uppdatera den via hemsidan och E-tjänst. Det görs årliga avstämningar vilket kan resultera i en extra faktura eller en utbetalning (i de fall ni betalat för mycket).

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan