Solvändans förskola, Mörbylånga

Välkommen till Solvändans förskola i Mörbylånga.

Temat genomsyrar det dagliga arbetet på Solvändan. I det hittar vi inspiration och stimulans till ett utforskande och lustfyllt lärande för våra barn. Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi finns i en härlig miljö, där utevistelserna ger tillfällen till utforskande lek och kreativitet. 

Förskolan Solvändan strävar efter att

  • ge barnen en trygg och stabil grund för en allsidig utveckling
  • få barnen att känna glädje, tillit och leklust
  • väcka barnens intresse för natur, miljö, svenska och matematik
  • utveckla barnens förmåga att känna empati, respekt och visa varandra hänsyn
  • ta till vara varje barns förmåga och lust att lära.
Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan