Förskolechefen informerar

Föräldrainformation

Välkomna till Snäckstrands förskola.

Här följer några praktiska råd & tips!

Tider
Tider när barnet lämnas samt hämtas, rapporteras in via E-tjänst på kommunens hemsida. www.morbylanga.se
Den tid barnen får vara på förskolan är föräldrarnas arbetstid eller studietid jämte skälig restid. Har någon förälder semester eller annan ledighet ska barnen vara hemma såvida inte särskilda skäl föreligger. Föräldralediga har rätt till 15 tim/vecka. Är man arbetslös så får man lämna barnen 25 tim/vecka. Om någon annan än vårdnadshavare hämtar barnet ska det meddelas personalen. 

Allmän förskola
Från och med hösten 2010 gäller allmän förskola för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka.  Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar samma terminstider och lovdagar som förskoleklassen och skolan.

Måltider
Vi har frukostbuffé 7.30- 8.15
Lunchbuffé ca. 11.00 – 12.15
Mellanmålsbuffé ca 14.00-15.00

Om barnet har någon allergi skall särskild blankett fyllas i. Meddela personalen vid inskolningssamtalet.

Kläder
Praktiska, oömma och märkta kläder samt extra plagg. Tänk – kläder efter väder!

Vila
Eftersom de flesta barn har behov av vila, får de i någon form vila eller en stunds avkoppling under dagen.

Sjukdom
Barnet ska kunna/orka delta i verksamheten och i alla aktiviteter, i annat fall bör barnet vara hemma tills de är friska. Av hänsyn till alla som vistas på förskolan bör man tänka på smittorisken. Se. Info från smittskyddsinst. ang. smitta i förskola. Om barnet av särskild anledning behöver medicineras på förskolan så måste vårdnadshavaren fylla i en egenvårdsblankett.

Frånvaro
Första dagen ska frånvaro göras till förskolan, ring före 07.30. Vi vill att ni meddelar när barnet kommer tillbaka, detta för att underlätta planering av verksamheten.

Barnets hemadress & telefonnummer
Telefonnummer till föräldrarnas arbetsplatser ska lämnas till personalen. Glöm inte att meddela er ev. nya adress om ni flyttar! 

Försäkring
Mörbylånga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn inom förskolan.
Tänk på att anmäla olycksfall på en gång, blanketter finns att hämta på vår hemsida.

Daglig kontakt
Ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar & förskolan är grunden för en positiv vistelse för barnen.

Utvecklingssamtal
Handlar om ditt barns utveckling & lärande. Det är en dialog förälder – personal- barn, som vi tillsammans ska arbeta för att barnets vistelse i förskolan ska bli stimulerande, utvecklande och rolig. 

Föräldramöten
Innehåller information om verksamheten och är ett forum för delaktighet. Det är samtidigt ett tillfälle att bekanta sig med de andra föräldrarna på förskolan.

Läroplan
Den pedagogiska verksamheten på förskolan planeras och utvärderas utifrån de mål som Läroplanen ger.

Planering/utvärderings/utbildning
Förskolan har rätt att stänga 4 dagar/år. Vilka dagar det gäller finns på hemsidan. Jouravdelning finns om man inte kan ordna barnomsorg denna dag.

Semester
Under verksamhetsåret och till sommarsemester kommer du som förälder att bli tillfrågad vilket tillsynsbehov du har för ditt barn. Denna förfrågan görs så att vi kan planera personalbehovet, matinköp m.m. Under sommaren slås förskolorna ihop för att personalen ska kunna ta ut sin semester. Det är inte säkert att det blir barnets ordinarie förskola som håller öppet.

Avgifter
Avgiften uttags med en fast avgift per månad som är inkomstprövad. Den fasta avgiften uttags 12 månader/år
Ändrade inkomstförhållanden ska omedelbart anmälas. Detta gör ni via vår E-tjänst på kommunens hemsida.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader och görs via vår E-tjänst på kommunens hemsida. Om barnet slutar utan uppsägning får föräldern betala för uppsägningstiden vare sig barnet är där eller ej. 

Att tänka på

  • Extrakläder i barnets låda 
  • Namna alla kläder och skor 
  • Regnkläder och stövlar
  • Ta med blöjor och ev. salva 
  • Ta med ev. gosedjur eller napp 
  • Tala om för personalen om någon annan skall hämta barnet. 
  • Meddela om ni blir försenade vid hämtning/lämning 
  • Ring på morgonen då barnet inte kommer (sjukdom eller ledighet) 
  • Vid sjukdom: låt barnet vara hemma så pass länge att det orkar med en hel dag på förskolan med lek, aktiviteter och utevistelse.

Om ni undrar över något FRÅGA! Vi finns till för Er och Era barn. Välkomna!

Sidan uppdaterad 15 december 2015 Kommentera sidan