Snäckstrand

Snäckstrands förskola ligger i norra Färjestaden.

Snäckstrands Förskola ligger, som namnet anger, på Snäckstrand norr om Färjestaden. Förskolan är centralt placerad för dem som pendlar till Kalmar eller Borgholms kommun.

Ledorden för Snäckstrands förskola är "barn kan, utforskande och delaktighet", vilket genomsyrar verksamheten. Barnen ses som utforskande individer och vi tror på deras förmågor.

Genom att vi tar tillvara på barnens tankar och idéer i projektarbeten blir barnen delaktiga i förskolans arbetssätt.

Förskolan är berikad med ett närområde som erbjuder både skog och hav. Barngrupperna gör utflykter där barnen har möjlighet att på nära håll undersöka, reflektera och dokumentera sina upptäckter med hjälp av olika verktyg.

Förskolan har också tillgång till en elcykel vilket gör att vi kan ta oss ut på äventyr längre bort.

 Under hela  dagen arbetar vi i mindre grupper. På förmiddagarna arbetar vi i ålersindelade projektgrupper. Dessa projektgrupper utgår från förskolans prioriterade mål som varierar från varje termin. Målet kan  bland annat vara språk, matematik eller naturvetenskap.
På eftermiddagarna väljer barnen själva sina aktiviteter till exempel skapande, IKT eller bygg och konstruktion.

Snäckstrands förskola använder leken som utgångspunkt för att tillsammans med barnen utforska och erövra nya kunskaper. Utifrån barnens förmågor utforskar vi bland annat språk, matematik, demokrati och socailt samspel.

Vi strävar efter att skapa ett lustfyllt lärande och att möta barnen där de är utifrån deras förmågor. För att utmana och utveckla verksamheten och barnen använder vi oss av pedagogisk dokumentation där vi reflekterar kring barnens tankar och formar verksamheten. 

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan