Skogsgläntans förskola, Färjestaden

Skogsgläntans förskola är centralt belägen i Färjestaden med närhet till grönområden, strand och bibliotek. Förskolan har fyra avdelningar, avdelning Ladan ligger på Näckrosgatan 9.

Vi erbjuder..

På Skogsgläntan erbjuder vi barnen trygghet, glädje och kreativitet i en inspirerande miljö. Vi utgår ifrån barnens intressen och behov och ser barnen som medforskare i våra temaarbeten.

Verksamheten på förskolan bygger på nationella och kommunala styrdokument som finns formulerade i läroplanen och i kommunens skolvision.

Vi strävar efter..

  • Ett temainriktat arbetssätt där vi tar tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära.
  • Att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnets lärande och göra vår verksamhet tydlig.
  • Att utveckla vår inom- och utomhusmiljö för att stödja barns lust till lek, utforskande och lärande.
Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan