Våra verksamheter

Vår inom och utomhusmiljö

      Pärlan      

     Snäckan                                                              

Förskolan har 7 avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år. Vi strävar efter att vår verksamhet ständigt utvecklas, förändras och förnyas.

   Smulan   

   Sjöhästen                                                         

På huset har vi ett stort gemensamt aktivitetsrum.

 Valen 

 Valen

Verksamheten på förskolan bygger på de styrdokument som finns formulerade i läroplanen.

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan