Förskolechefen informerar

Närmiljön på Gullvivan

Fin utemiljö med aktiviteter för alla åldrar.

Hästar:

Trähästar  

Klätterslott:

Klätterslott  

Och på gångavstånd finns.....

Stranden:

Stranden

Dämmet:

Dämmet

Skogen:

 Skogen

Biblioteket:

Biblioteket

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan