Förskolechefen informerar

Förskolecefen informerar. Närmiljön på Gullvivans förskola.

Miljön på Gullvivan

Fin utemiljö med aktiviteter för alla åldrar.

Hästar:

Trähästar  

Klätterslott:

Klätterslott  

Och på gångavstånd finns.....

Stranden:

Stranden

Dämmet:

Dämmet

Skogen:

 Skogen

Biblioteket:

Biblioteket

Sidan granskad 4 juli 2014 Kommentera sidan