Alunskolans förskola

Förskolan mitt i världsarvet med närhet till naturen.

Alunskolans förskola ligger i ett lugnt och naturskönt område mitt i det Öländska världsarvet. Vi besöker stranden, alvaret och skogen där vi hämtar inspiration. Vi anser att allt vad man kan göra inne kan man även göra ute. Vi har en stor och härlig gård som inspirerar barnen till lek och rörelse. Förskolan är liten, trygg och trivsam. Den består bara av en avdelning med barn 1-5 år.

Vårt arbete är temainriktat och med pedagogisk dokumentation kan vi följa och utmana varje barns utveckling.

Förskolan har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem. Vi har även gemensamma aktiviteter med skolan, som finns i samma hus som förskolan. Alla barn i verksamheterna känner varandra och de vuxna väl. Detta leder till ett vänligt klimat i både skola och förskola

Förskolegruppens visioner

 • Att alla barn och föräldrar ska känna sig väl mottagna, trygga och delaktiga i verksamheten.
 • Att se varje barn som den individ som han/hon är och i samarbete med föräldrarna kunna ge dem det de behöver för att kunna utvecklas.
 • Att förmedla en positiv framtidstro till barnen och att vi själva kan påverka hur den blir.

All verksamhet anpassas efter varje barns utveckling och behov. Genom samtal med barnen fångar vi upp tankar och idéer, och vad barnen är intresserade av. Detta använder vi sedan som grund för vår planering Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande.

"Vi i Världen" Vårt tema detta läsår

Förskolan ska sträva efter:

 • Att barnen känner sig delaktiga i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • Att barnen utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer, som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • Att barn som har ett annat modersmål än svenska, utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

Mål ur Läroplanen för förskolan Lpfö 98

 • Vi vill att barnen ska få en inblick i, att människor har olika traditioner i olika länder, när det gäller t.ex. musik, mat, högtider o.s.v.
 • Vi vill göra barnen medvetna om våra svenska traditioner.
 • Vi vill göra barnen medvetna om att man pratar olika språk i olika länder.

Detta gör vi genom att:

 • Titta på och prata om och även rita kartor i alla former. Från "lilla" Öland till "stora" världen.
 • Prata om olika platser barnen har varit på, och har hört talas om.
 • Lära känna olika länder, deras flaggor, språket, djur och landskap.
 • Lyssna på musik och musikinstrument från olika delar av världen.
 • Skapa olika saker som vi pratar om i temat.

Under temaarbetets gång gör vi intervjuer med barnen, och diskuterar frågor som kommer upp.

Vi utgår ifrån barnens nyfikenhet, intresse och vilja att få veta mer. Alltså kan temat bli hur stort som helst och leda till nästan vad som helst.

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan