Algutsrums förskola

Algutsrums förskola ligger mitt i det öländska odlingslandskapet med närhet till natursköna miljöer.

Vi har valt att arbeta utifrån ledorden 4-U ("for you" U) Uppleva, Upptäcka, Utforska och Utveckla som kommer att genomsyra vår verksamhet. Vi ser det som en stegring i barnens lärprocesser och vi vill väcka deras nyfikenhet och lust till att lära utifrån målen i läroplanen.

Som ett redskap för att synliggöra barnens lärande använder vi oss av  pedagogisk dokumentation för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Alla målen i läroplanen finns med och syns i vår verksamhet. 

Barnen får genom vårt projekt utveckla sin förmåga att upptäcka, uppleva, utforska och dokumentera. Vi arbetar i projektform där barnens inflytande och delaktighet är de viktigaste drivkrafterna vilket skapar ett lustfyllt lärande. Vi arbetar i mindre grupper och ser det kompetenta barnet som utvecklas och erövrar sin omvärld där pedagogerna finns med som medupptäckare.

På Algutsrums förskola pågår ett värdegrundsarbete som ligger till grund för vårt arbete kring bemötande och förhållningssätt där både barn och pedagoger ska känna tillit och trygghet på vår förskola. Är du nyfiken på att veta mer om vår verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer!

Varmt välkomna till oss!

Vem bor under stenen?
Tillsammans går vi på upptäcksfärd i våra närmiljöer för att erövra vår omvärld
Vi skapar och utforskar olika tekniker i våra projekt
Vi skapar tillsammans med naturmaterial. Hållbar utveckling!
Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan