Avgifter

Mörbylånga kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst.

Beräkna din avgift

I barnomsorgstaxan kan du läsa mer om hur taxan är uppbyggd (pdf, nytt fönster)

Inkomstjämförelse för år 2016

Mörbylånga kommun kommer under hösten 2018 att göra en jämförelse, mellan den inkomst som du/ni lämnat till oss för 2016, mot skattemyndighetens uppgift om taxerad inkomst 2016. Den uppgift vi fått från skattemyndigheten är den taxerade inkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet.

Inkomstjämförelsen gäller de som haft någon form av barnomsorg under året 2016. Visar det sig att du/ni har betalat för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura alternativt återbetalning.

För er som får pengar tillbaka, meddela gärna ert kontonummer så gör vi en insättning direkt till ert bankkonto annars kommer pengarna att återbetalas via utbetalningskort.

För frågor kontakta Annika Filipsson, telefon 0485-471 06, e-post annika.filipsson@morbylanga.se, eller respektive skolassistent för barnomsorgen.

Sidan uppdaterad 24 november 2017 Kommentera sidan