Du är här: Start/Barn & Utbildning/Svenska för invandrare (SFI)/Särskild prövning, SFI

Särskild prövning, SFI

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från utbildning i svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vissa datum under året. Kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare för mer information.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

Nationellt prov

Prövningen innehåller ett nationellt prov samt kompletterande uppgifter i form av läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på både det nationella provet och de kompletterande uppgifterna för att få ett godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas med Swish vid första prövningstillfället alternativt med kort vid kommunens Servicecenter på kommunkontoret i Mörbylånga. Vid kortbetalning ska kvitto tas med och visas vid första prövningstillfället.

Anmälningsblankett

Anmäl dig för prövning genom att fylla i blanketten "Ansökan om särskild prövning SFI". Har du frågor om hur du fyller i blanketten eller om betalning så vänd dig till våra studie- och yrkesvägledare. Du kommer att behöva legitimera dig vid prövningstillfället.

Prövningsperiod

Prövningsperiod för HT 2020 är vecka 41 och 42. Sista ansökningsdag för särskild prövning är den 25 september.

Sidan uppdaterad 17 augusti 2020 Kommentera sidan