Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar/Kartor skolupptagningsområden

Kartor skolupptagningsområden

Här visas kartor över skolupptagningsområden där skolskjuts förekommer.

Elever som är folkbokförda inom det markerade området är inte berättigade till skolskjuts, på grund av att avståndskraven inte uppfylls samt att det finns trafiksäkra vägar att ta sig till och från skolan. Skulle vårdnadshavare anse att skolskjuts behövs, görs ansökan om skolskjuts där orsak till ansökan beskrivs.

Elever som är folkbokförda utanför det markerade området, men fortfarande inom skolupptagningsområdet, uppfyller avståndskravet och/eller har i vissa fall en klassad trafikfarlig väg till och från skolan. Dessa elever tilldelas automatiskt skolkort.

I länkarna under rubriken "Mer information" finns kartor med de markerade områdena för de olika skolupptagningsområden där skolskjuts förekommer. För att se om just ditt barn behöver ansöka om skolskjuts eller inte, klicka på länken för aktuell skola.

Gäller ansökan om skolskjuts något av fallen nedan skickas alltid en ansökan om skolskjuts in:

  • Växelvis boende (då den folkbokförda adressen inte berättigar till skolskjuts görs ansökan).
  • Val av annan skola än den man tillhör geografiskt.
  • Trafikförhållanden (trafikfarlig väg, andra omständigheter).
  • Funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd.
  • Tillfälligt behov/annan orsak.
Sidan uppdaterad 14 april 2021 Kommentera sidan