Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar/Frågor och svar

Frågor och svar

Ansökningstider för skolskjuts?

Eftersom ett behov av skolskjuts kan dyka upp när som helst under året så har vi inget särskilt ansökningsdatum.

Ansök gärna innan sommaren inför kommande läsår. Då kan vi ge en snabbare handläggning till alla. Flertalet ansökningar brukar annars komma in samtidigt vid skolstarten.

Från om med läsåret 2017-2018 används kommunens eget kartsystem

Avståndsreglerna som tillämpas för rätten till skolskjuts beräknas utifrån elevernas cykelväg till skolan. Kommunen använder i fortsättningen sitt eget kartsystem, där flertalet av våra cykelvägar finns inlagda. Så har det inte varit i Google Maps, som vi hittills använt.

Vad klassas som "trafikfarlig väg"?

Som underlag klassningen använder vi oss av Trafikverkets olika stödmaterial, NVDB (Nationell vägdatabas), egen mätutrustning för trafikintensitet samt kommunens eget kartmaterial.

Som bedömningsunderlag för vad som ska klassas som trafikfarlig väg så använder vi samma underlag som Kalmar kommun gör:

Bedömningsunderlag för trafikfarliga vägar

Sidan granskad 6 februari 2018 Kommentera sidan