Du är här: Start/Barn & Utbildning/Frågor, svar och riktlinjer för förskola och skola utifrån coronaviruset

Frågor, svar och riktlinjer för förskola och skola utifrån coronaviruset

Mörbylånga kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och rekommendationerna från ansvariga myndigheter. Den 4 september kom nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om hur skolor, förskolor och föräldrar ska agera när barn är sjuka.

Råd för att minska smittspridningen

Barn, elever och personal ska vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar.
Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt.

Vilka är de vanligaste symtomen för covid-19 hos barn och unga?

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Lindriga och tillfälliga symtom är inte covid-19

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i förskola/skola?

Nej. Barn ska stanna hemma från förskola och skola med en enkel förkylning eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen. Enligt 1177 Vårdguiden kan symtomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. 

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Ja. Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Barnet som kommer till förskolan är förkyld, skickar vi hem barnet?

Ja. Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna redan vid enklare förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen. Enligt 1177 Vårdguiden kan symtomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Måste barn testa sig om de är sjuka?

De minsta barnen (förskoleålder) är oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Då kan det vara svårare att avgöra om de barnen ska testas. För små barn kan det också vara obehagligt med testningen. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan provtagning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vad gäller om barnet har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19?

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Vad gäller om barnet har varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19?

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Vad gäller om barnet har varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Om vårdnadshavare uppvisar förkylningssymptom, men arbetar hemifrån, rekommenderar vi att någon annan kan lämna eller hämta barnet på förskolan. Om detta inte är möjligt kontaktar vårdnadshaven avdelningen för att lämna och hämta barnet utomhus. 

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Mörbylånga kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.
Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola. (klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplats).

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar kommer från och med den 18 mars att bedriva undervisningen på distans tillsvidare.

Sidan uppdaterad 15 september 2020 Kommentera sidan