Elevhälsan

Elevhälsan är en stödenhet inom Stöd och omsorg i Mörbylånga kommun.


Skolsköterskor

Medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska Smaragdskolan, Torslunda skola F-6 och Centrala Elevhälsan
Elaine Nyquist

elaine.nyquist@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 15

Färjestadensskola F-4
Annika Bovall

annika.bovall@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 34

Glömminge F-6 och Gårdby F-6
Sofie Jonasson

sofie.jonasson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 29

Skansenskolan F-9 och Alunskolan F-6
Victoria Olofsson

victoria.olofsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 02


Specialpedagoger

Specialisering språk-, skri-v och läsutveckling
Linda Jaensson

linda.jaensson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 78

Inriktning mot komplicerat lärande
Kristina Hertzberg

kristina.hertzberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 14


Skolkuratorer

Gårdby och Glömminge
Jesper Almgren

jesper.almgren@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 38

Skansenskolan och Alunskolan
Torbjörn Sjölin

torbjorn.sjolin@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 02

Färjestadens skola och Smaragdskolan
Hannes Skarin

hannes.skarin@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 93

Särskilt ansvar för elever med problematisk skolfrånvaro,
Torslunda skola och Centrala Elevhälsan
Anna Wahlin

anna.wahlin@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 30


Socialpedagog

Länk mellan elev, skola och elevhälsa

Skansenskolan 7-9
Sofie Nilsson

sofie.nilsson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-471 35


Skolpsykolog

Eva Fristorp

eva.fristorp@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 84


Hörselansvarig

Pedagog med särskilt ansvar för barn och elever med hörselnedsättning
Tove Rosenqvist

tove.rosenqvist@skola.morbylanga.se
Tfn: 076-118 20 31

Sidan uppdaterad 8 september 2020 Kommentera sidan