Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/edWise - Vår lärplattform

edWise - Vår lärplattform

Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats

Inloggning för vårdnadshavare via BankID eller Mobilt BankID

Nu stärker vi säkerheten och förenklar hanteringen av vårdnadshavarkonton genom att endast använda oss av inloggning via BankID.

Så här använder vi edWise i vårt arbete

Årskurs 1 - 5

 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Omdömen (endast i form av Mer än godtagbara kunskaper, Godtagbara kunskaper och Otillräckliga kunskaper) ges efter läsårets slut och presenteras av mentor för elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet vid starten av nästa läsår. 
 • Utvecklingsförslag/Kommentar till mentor ingår i omdömets och skrivs internt, lärare emellan. Dessa är inte synliga för vårdnadshavare.
 • Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning görs för de elever som behöver särskilt stöd alternativt där man behöver göra en pedagogisk utredning. Dessa är arbetsdokument som inte är synliga i edwise generellt. 
 • Beslutade/gjorda Åtgärdsprogram delges skriftligen vårdnadshavare. Åtgärdsprogram diarieförs i kommunen. Mentor kan aktivt dela Åtgärdsprogram med vårdnadshavarna i edwise men oftast är det endast utskrifter som görs

Årskurs 6 – 9

 • Skriftliga Betyg ges och inga skriftliga omdömen i övrigt.
 • Underlag för utvecklingssamtal görs av elevernas ämneslärarei i edwise vid läsårets slut. 
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.

Övrig information till vårdnadshavare

 • edWise är vår lärplattform som vi använder vid kommunens skolor. Lärplattformen ägs av Tieto och vi arbetar web-baserat med den.
 • Elevernas närvaro och frånvaro, resultat nationella prov och betyg registreras i edWise. 
 • För de årskurser/elever som har omdömen, åtgärdsprogram och framåtsyftande planeringar så registreras de i edWise.
 • Historiken från tidigare läsår finns sparad i edWise.

Personregistrering

Enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad identitet eller skyddad adress behandlas på särskilt sätt.
Ytterligare information om hur Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter finns att läsa här.

Sidan uppdaterad 28 juni 2019 Kommentera sidan