Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Upptagningsområden

Upptagningsområden

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområde.

Färjestadens skola och Smaragdskolan, Färjestaden

Färjestadens upptagningsområde sträcker sig i norr till Ölandsbron och i öster till och med Björnhovda. I söder går alla som bor utmed Södra Sandåsgatan och väster därom i Färjestadens skola. Barnen i årskurs 5 och 6 går på Smaragdskolan och övriga på Färjestadens skola

Torslunda skola

Skogsby, Torslunda, Tävelsrum, Kåtorp, Tveta, Arontorp, Lenstad, Kalkstad, Karlevi och Eriksöre hör till Torslunda skola. Bor du i Runsbäck tillhör du Torslunda skola om du bor öster om Södra Sandåsgatan och i Lundtorpområdet.

Glömminge

Glömmingeskolans upptagningsområde sträcker sig i norr och nordöst till kommungränsen, i öster till och med Gråborg och i söder till Ölandsbron.

Gårdby

Gårdbyskolans upptagningsområde sträcker sig i norr till kommungränsen. I söder hör du till Gårbyskolan om du bor i  Alby, Triberga, Hulterstad och Skärlöv.

Alunskolan

Elever boende i Kastlösa och söder därom, samt i Mellby och söder därom hör till Alunskolan.

Skansenskolan

Elever som bor i Mörbylånga och Vickleby tillhör Skansenskolan. Upptagningsområdets södra gräns går norr om Kastlösa.

Sidan uppdaterad 5 april 2019 Kommentera sidan