Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Upptagningsområden

Upptagningsområden

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområdet.

Alunskolan

Elever boende i Kastlösa och söder därom, samt i Mellby och söder därom hör till Alunskolan.

Färjestadens skola och Smaragdskolan, Färjestaden

Färjestadens upptagningsområde sträcker sig i norr till Ölandsbron och i öster till och med Björnhovda och området Hållbar plats. I söder går alla som bor utmed Södra Sandåsgatan och i området Igelkärret i Färjestadens skola. Elever i åk 5 och 6 går på Smaragdskolan och övriga går på Färjestadens skola.

Glömminge

Glömmingeskolans upptagningsområde sträcker sig i norr och nordöst till kommungränsen, i öster till och med Gråborg och i söder till Ölandsbron.

Gårdby

Gårdbyskolans upptagningsområde sträcker sig i norr till kommungränsen. I söder hör du till Gårbyskolan om du bor i Alby, Triberga, Hulterstad och Skärlöv.

Skansenskolan

Elever som bor i Mörbylånga och Vickleby tillhör Skansenskolan. Upptagningsområdets södra gräns går norr om Kastlösa.

Torslunda skola

Skogsby, Torslunda, Tävelsrum, Kåtorp, Tveta, Arontorp, Lenstad, Kalkstad, Karlevi och Eriksöre hör till Torslunda skola. Bor du i Runsbäck tillhör du Torslunda skola om du bor öster om Igelkärret, söder om Knaps väg och i Lundtorpsområdet.

Sidan uppdaterad 3 februari 2020 Kommentera sidan