Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Mat, lunch/Specialkost och avvikande kost

Specialkost och avvikande kost

Vid behov av specialkost eller avvikande kost behöver ni lämna en blankett/intyg till skolköket och skolsköterskan på aktuell skola.

Vid allergi ska alltid blanketten styrkas med ett läkarintyg, kosten ska vara ordinerad av läkare eller dietist. Intyget ska förnyas varje läsår. Om det sker någon förändring under läsåret, kontakta det kök där barnet får sina måltider.

Avvikande kost kan vara av etiska eller kulturella skäl. De koster som erbjuds i kommunen är vegetarisk kost och kost minus griskött. Dessa koster kräver ett intyg från en förälder.

Sidan uppdaterad 8 augusti 2016 Kommentera sidan