Skolbiblioteket i Glömminge

Skolbiblioteket i Glömminge skola ligger i träbyggnaden som ligger parallellt med matsalen, det vi kallar "Hus 2 Norr". Biblioteket bemannas av skolbibliotekarie en dag i veckan (torsdagar). Skolbiblioteket arbetar för att främja läsintresse och läslust hos eleverna, bland annat genom bokprat och årligen återkommande författarbesök i årskurs 5. Biblioteket erbjuder också undervisning i medie- och informationskunnighet och arbetar, liksom övriga delar av skolan, mot ökad måluppfyllelse.

Biblioteket är bemannat: Tisdagar

Sidan uppdaterad 9 juli 2019 Kommentera sidan