Skolbibliotek

Alunskolans bibliotek

Biblioteket är tillgängligt under skoltid. Eleverna kan också låna böcker på det närliggande kommunbiblioteket.

Sidan granskad 17 juni 2015 Kommentera sidan