Rektor informerar

Information om föräldraråd m.m.

Elevinflytande

På Alunskolan arbetar elever i olika grupper, där alla har stora möjligheter att påverka med egna idéer skolans yttre och inre arbete genom bland annat klassråd, elevråd, miljöråd, matråd, kamratgupper, elevens val och en trädgårdsgrupp. Eleverna påverkar också sitt eget skolarbete i samråd med skolans olika pedagoger.

Sidan granskad 19 augusti 2015 Kommentera sidan