Förskoleklass Torslunda

Torslunda fritids 5

Här går barnen mellan kl.08.20-11.50 varje dag (lunch ingår). Vårt mål är att barnen ska bli trygga i skolmiljön och komma hit med ett leende på läpparna varje dag.
Barnen lär sig i varje situation, här är lek och utepedagogik viktig.

Vi jobbar mycket med barnens språkutveckling. Några exempel är storboksläsning, rim och ramsor, att skriva sig till läsning enligt Tragetons modell, samlingar och matsituationen.

Under veckan har barnen även förberedande matematik, massage och SET(Social och emotionell träning).

Vi har gymnastik en gång i veckan tillsammans med klass1.

För att öka tryggheten för barnen jobbar vi med faddersystem på skolan. Varje elev i förskoleklassen får en fadder i klass 3, som tar lita extra ansvar för dem.

Även vi vuxna samarbetar i olika lärarlag. Detta gör att barnen känner alla vuxna på skolan. De träffar även sin blivande lärare flera gånger/vecka, vilket ger en tryggare skolstart.

På skolan har vi temaarbeten där förskoleklassen ingår. Där jobbar vi ämnesövergripande i tvärgrupper från förskoleklassen till klass 6.

Sidan granskad 11 juli 2019 Kommentera sidan