Rektor informerar

Rektor informerar

Grön Flagg

Vi vill att våra elever ska tycka det är roligt att vara ute i naturen och känna, att den är en källa till avkoppling, lärande och hälsa. Eftersom vi målmedvetet arbetar med natur- och miljöfrågor, inomhus såväl som utomhus, har vi sedan 1999 Grön Flagg. Det är en miljöcertifiering från stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Varje läsår arbetar vi med olika natur och miljöteman. De ska sedan rapporteras och godkännas för att vi ska få fortsätta att hissa den gröna flaggan.

Vi källsorterar, komposterar, odlar och sköter om hönsen i kretsloppshuset på försöksstationen. Tillsammans med föräldrarna arbetar vi aktivt för att göra skolgården ännu trivsammare. Vi planterar växter, buskar och träd samt gör hinderbanor.

Upptagningsområden

Vårt geografiska upptagningsområde är: Torslunda, Skogsby, Arontorp, Lenstad, Kalkstad, Kåtorp, Tävelsrum, Tveta, Eriksöre, Karlevi, Runsbäck och Lundtorp.

Enligt skollagen har familjer rätt att välja skola, så alla barn är välkomna till Torslunda skola.

Skolans historia

Torslunda Skola är den fjärde äldsta skolan i Sverige som ännu används som skola. Redan år 1837 tog prosten Johan Israel Melén initiativet till att låta bygga skolan. Öland var mycket fattigt på den här tiden och många var emot bygget. Det beslutades så att skolan skulle byggas på den magra jorden i grustaget strax norr om kyrkan. Med pengar som prästänkan Agneta Craelius skänkt och med dagsverken som församlingsbor gjort så blev skolan färdig år 1839. Skolan byggdes i äkta ölandssten och inreddes med ett klassrum åt söder och en lärarbostad åt norr. Lägenheten bestod av två rum och kök. Allt som allt kostade skolan 1459 Riksdaler. 1916 byggdes ett trapphus på Stenskolan och på vinden inreddes en ny lägenhet till läraren. Det var då skolan fick ett s.k. brutet tak.

Under årens lopp har skolan renoverats och gjorts om invändigt. Matbespisningen fanns under en tid på övervåningen. Idag består Stenskolan av fyra klassrum. Två finns nere och två uppe. År 1884 tillsattes en byggnadskommitté för att planera nästa skolhus intill det andra. Året därpå var Träskolan färdigt att börja använda. Vid skolan anlades en skolträdgård. I oktober 1991 invigdes tredje skolbyggnaden innehållande matsal, förskola, fritidshem och förskoleklass.

Sidan granskad 2 februari 2015 Kommentera sidan