Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Torslunda skola

Torslunda skola

Torslunda skola är en liten familjär skola med ca 150 barn där alla blir sedda och kan känna sig trygga. Skolan rymmer förskoleklass, årskurs 1- 6, förskola 1 - 5 år och fritidshem inom samma område.

Skolan ligger vid kanten till Stora Alvaret och inte långt från Ölandsbron mitt i en kultur- och jordbruksbygd med historia från forntiden.

Vi har ett stort intresse för naturen. Redan år 1999 fick vi Grön Flagg. Det innebär att vi ofta är utomhus och att vi arbetar miljöinriktat. Skolan samarbetar med Ekologiska Forskningsstationen, Torslunda Försöksstation och Torslunda Hembygdsförening.

Grön Flagg

Vi har ett stort intresse för naturen. Vi vill att våra elever ska tycka det är roligt att vara ute i naturen och känna att den är en källa till avkoppling, lärande och hälsa. Eftersom vi målmedvetet arbetar med natur- och miljöfrågor, inomhus såväl som utomhus, har vi sedan 1999 Grön Flagg. Det är en miljöcertifiering från stiftelsen "Håll Sverige Rent". Varje läsår arbetar vi med olika natur- och miljöteman. De ska sedan rapporteras och godkännas för att vi ska få fortsätta att hissa den gröna flaggan.

Vi källsorterar, komposterar, odlar och sköter om hönsen i kretsloppshuset på försöksstationen. Tillsammans med föräldrarna arbetar vi aktivt för att göra skolgården ännu trivsammare. Bland annat planterar vi växter, buskar och träd samt gör hinderbanor.
Skolan samarbetar med Ekologiska Forskningsstationen, Torslunda Försöksstation och Torslunda Hembygdsförening.

Skolan har internationella kontakter med Gothe Universitet i Frankfurth och Shaurimoyo Primary School i Kenya. Kontakterna skapar förståelse och intresse för andra kulturer och levnadsvillkor.

Torslunda skola och fritidshem är utsedda till övningsskola och tar emot lärarstudenter från Linnéuniversitetet. Vi har erfarna och utbildade handledare som studenterna följer under sin utbildning och får en god överblick i läraryrket och en skolas vardag.

Skolans historia

Torslunda Skola är den fjärde äldsta skolan i Sverige som ännu används som skola. Redan år 1837 tog prosten Johan Israel Melén initiativet till att låta bygga skolan. Öland var mycket fattigt på den här tiden och många var emot bygget. Det beslutades så att skolan skulle byggas på den magra jorden i grustaget strax norr om kyrkan. Med pengar som prästänkan Agneta Craelius skänkt och med dagsverken som församlingsbor gjort så blev skolan färdig år 1839. Skolan byggdes i äkta ölandssten och inreddes med ett klassrum åt söder och en lärarbostad åt norr. Lägenheten bestod av två rum och kök. Allt som allt kostade skolan 1459 Riksdaler. 1916 byggdes ett trapphus på Stenskolan och på vinden inreddes en ny lägenhet till läraren. Det var då skolan fick ett s.k. brutet tak.

Under årens lopp har skolan renoverats och gjorts om invändigt. Matbespisningen fanns under en tid på övervåningen. Idag består Stenskolan av fyra klassrum. Två finns nere och två uppe. År 1884 tillsattes en byggnadskommitté för att planera nästa skolhus intill det andra. Året därpå var Träskolan färdigt att börja använda. Vid skolan anlades en skolträdgård. I oktober 1991 invigdes tredje skolbyggnaden innehållande matsal, förskola, fritidshem och förskoleklass.

Hösten 2013 påbörjades byggnationen av ett nytt skolhus för slöjd, hemkunskap, förskoleklass och fritidshem. Invigningen gjordes i samband med Stenskolans 175-årsjubileum som firades i början av oktober 2014.

I januari 2014 startade bygget av den efterlängtade sporthallen. En ny välutrustad sporthall kunde invigas i november samma år och fick namnet "Torslundahallen". Både förskola, skola och fritidshem erbjuder idrott, lek och rörelse vid flera tillfällen varje vecka vilket bidrar till god hälsa och ökad livskvalitet.

Skolan har skolhus från 1839 och fram till 2014 vilket ger en spännande variation och unik miljö.
Idag finns lokaler för alla ämnen och en stor fin skolgård som ger möjlighet till sport och lek.

Skolan har idag en modern utrustning med tillgång till många olika lärverktyg. Elever och personal har god tillgång till datorer, iPads, smartboard, digitala läromedel och ett utbyggt nätverk.
Skolbiblioteket har ett stort utbud av böcker och ger också möjlighet att låna från hela kommunens biblioteksutbud. Läs- och skrivutveckling prioriteras i alla årskurser och på fritidshemmet.

Torslunda är en skola i ständig utveckling!

Sidan uppdaterad 27 juni 2019 Kommentera sidan