Rektor informerar nov 2016

 Till vårdnadshavare vid Färjestadens skola och Smaragdskolan

Här kommer lite information om vad som är på gång och minnesanteckningar från föräldrarådet – observera att vi från och med efter höstlovet inte har mobiltelefoner påslagna under någon del av skoldagen, utom när det är något extra som gör att en elev behöver ha mobilen på. I så fall pratar man med respektive lärare om det.

Längre ned i detta brev finns också en enkät som ni ombeds besvara.

Före och efter skoltid

Bra att veta är att elever som inte är inskrivna på fritidshem, men är på skolan före och efter skoltid är här på vårdnadshavares ansvar. Skolan har ansvaret 15 min före och 15 minuter efter skolans slut, om inte annat har avtalats. På eftermiddagarna används skolgårdens lekredskap endast av de elever som är inskrivna på Fritids.

Kvarglömda kläder

Från måndag 7 november finns alla kvarglömda kläder samlade i halvtrappan innanför huvudentrén på skolan.

Kläderna finns kvar här till och med 22 december. Därefter tvättas de och skänks till behövande.

Det som är kvarglömt i sporthallen finns fortfarande samlat där, ring vaktmästare Joakim Petersson, telefon 472 56.

 

Minnesanteckningar Föräldraråd 2016-10-12

Närvarande: Jenny Björkemar, Fredrik Bäckström, Hanna Pettersson Wesley, Hanna Löfhede, Hanna Mårtensson, Ulrika Lundkvist, Katarina Wreinert, Veronika Hildingsson, Ann-Charlotte Johansson, Anki Olsson Sandstenen, Camilla Olin åk 1, Roger Bernhardsson åk 5, Simon Nilsson åk 5, Pernilla Berg fritids, Lena Sjölander åk 3, Lena Rickardsson Biträdande rektor 4-6, Lena Johansson Rektor, Ulrika Reje Biträdande rektor F-3.

Trafiksituationen: Avlämningsplatsen kommer att förlängas för att minska trängsel, Markeringar för färdriktning samt parkeringsplatser ska fyllas i för att bli tydligare. Man ska även se över skyltningen för att tydliggöra. Vi har även påpekat till ansvariga att övergångställe behövs över Storgatan.

Ibland förekommer det varutransporter vid den tidpunkt som flest lämningar sker vilket stör sikten.

Åk 5-6 påminner eleverna på Smaragdskolan om vilken väg man ska gå/cykla till Färjestadens skola.

Mobilfri skola? På elevråd har vi diskuterat om vi ska använda mobiltelefoner i skolan. Telefonen stressar och tar tid från skolarbete och lek.

Skickar man med sina barn telefon så är det på eget ansvar. Att ha mobiltelefon i skolan kan betyda att det blir en status om vilken sort, hur ny osv. Vi bestämmer att mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid!

Hur ska föräldrarådet organiseras? Vi kan öppna föräldrarådets mejladress några veckor innan föräldrarådet för att även de föräldrar som inte kan delta får möjlighet att göra sin röst hörd. Vi behöver vara tydligare med att föräldrarådet är öppet för alla som vill, inte bara representanter från klasserna. Se över hur informationen om föräldrarådet går ut så att vi inte missar någon.

Vi tittar på den nya Planen mot diskriminering och kränkande behandling som gäller på Färjestadens skola/ Smaragdskolan från 2016-09-30. Planen finns på hemsidan för dem som är intresserade.

Stort tack till er föräldrar som deltog i detta föräldraråd.

Lena Johansson

Rektor Färjestadens skola och Smaragdskolan

 

Hej!

På platser som Öland, där det är tätt med gårdar, kan man ofta komma i närkontakt med kor och får, vilket för det mesta bara är positivt. Det finns dock en viss typ av bakterier som dessa djur kan bära på och det kan finnas en risk att smittas vid närkontakt. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna.

Just nu genomför därför Mörbylånga kommun tillsammans med fyra myndigheter en viktig kartläggning med hjälp av en webbenkätundersökning. Vi gör det för att ta reda på vad föräldrar till barn i förskole- och skolåldern känner till om sjukdomar som smittar från djur till människa.

Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att kunna ge bättre information till allmänheten och framför allt till föräldrar.

Ditt svar är därför viktigt. Svara senast torsdagen den 24 november.

Det tar cirka 5 minuter att besvara frågorna. Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1082764&Pwd=78844738

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och enkäten konfidentiell. Du hittar mer information om undersökningen här: www.jordbruksverket.se/ehecenkät.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Vänliga hälsningar

Anna Aspán

Projektledare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ett samverkansprojekt mellan: Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Mörbylånga kommun

Sidan uppdaterad 31 oktober 2016 Kommentera sidan