Skolledarna informerar

Skolledarna informerar Färjestadens skola

Trafiksituationen vid parkeringsplatsen Färjestadens skola

För att säkerställa en säker väg ända fram till skolan för våra elever vill vi påminna om vikten av att respektera de markeringar som finns på parkeringsplatsen och de stoppförbudsskyltar som finns på gatorna i anslutning till skolan.

Under våren kommer också parkeringsvakter att göra kontroller vid vissa tillfällen.

Sporthallens dörrar låsta under skoltid

Efter några mindre allvarliga incidenter vid sporthallen har vi beslutat att hålla ytterdörrarna till sporthallen låsta under skoltid. Incidenterna har främst bestått av utomstående som vid något tillfälle använt sig av sporthallens toaletter. Detta är ett led i vårt förebyggande krishanteringsarbete.

Synliga vuxna på skolgården

Vi genomför regelbundet elevenkäter för att undersöka upplevelsen kring trygghet och arbetsro för våra elever och vid den senaste genomgången såg vi att eleverna inte alltid hittar "rastvakten". Vi har därför köpt in fler västar till all personal som är på skolgården, även om man inte är just "rastvakt" så att eleverna lätt ska kunna hitta någon vuxen.

Skolledningen

Färjestadens skola

Sidan uppdaterad 4 mars 2016 Kommentera sidan