Skolledarna informerar

Skolledarna informerar, Färjestadens skola och Smaragdskolan

Nu är det vårtermin och det är så fint att se alla förväntansfulla elever på skolan efter ett långt jullov!

Tillsyn från Skolinspektionen

Skolinspektionen kommer att besöka oss (Mörbylånga kommun) för tillsyn under våren och vi ser fram mot att få beskriva vår verksamhet. Tillsynen ska främst fokusera på hur huvudmannen arbetar för att säkra att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till i en trygg miljö. Här kan du läsa mer om det: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/nu-startar-varens-tillsyn/

Skolledning från och med 2016-02-01

Skolledningen på Färjestadens skola har som mål att arbeta i ett team och ta ett övergripande ansvar tillsammans. Det är viktigt att skolan ses som en enhet och att alla elever är våra elever. En biträdande rektor, Lena Rickardsson, är anställd fr o m 4 januari och hennes ansvarsområde är årskurs 4 - 6. Ulrika Reje är biträdande rektor med ansvar för F - 3. Lena Johansson är rektor och med ansvar för grundsärskolan och skoldaghemmet samt har ett övergripande ansvar för samtliga verksamheter.

Vi ser oss som ett team som arbetar för alla elever på skolan och har höga förväntningar på vår verksamhet framöver!

Ni når oss enklast på följande sätt:

Ulrika Reje, telefon 0485 478 75 eller ulrika.reje@morbylanga.se

Lena Rickardsson, telefon 0485 471 94 eller lena.rickardsson@morbylanga.se

Lena Johansson, telefon 0485 473 76 eller lena.johansson@morbylanga.se

Skolledningen vid Färjestadens skola och Smaragdskolan

Sidan uppdaterad 20 januari 2016 Kommentera sidan