Rektor F-3 informerar okt

Nyanlända elever

Måndagen den 5/10 hälsar vi ett antal nyanlända elever till vår skola. Eleverna är placerade i de olika klasserna, men kommer också att vara viss tid i förberedelseklass, allt efter individuella förutsättningar.

Före och efter skoltid

Bra att veta är att elever som inte är inskrivna på fritidshem, men är på skolan före och efter skoltid är här på vårdnadshavares ansvar. Skolan har ansvaret 15 min före och 15 minuter efter skolans slut, om inte annat har avtalats. På eftermiddagarna används skolgårdens lekredskap endast av de elever som är inskrivna på Fritids.

Påminnelse från Skolinspektionen

Sedan ett par veckor har elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare haft möjlighet att besvara Skolinspektionens skolenkät. Härmed vill vi påminna samtliga skolenheter om att genomföra Skolenkäten. Det är viktigt att så många som möjligt besvarar undersökningen. Enkäten går att besvara till och med den 9 oktober.

 

Lena Johansson

Rektor Färjestadens skola F-3

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan