Rektor F-3 informerar dec-15

Information till vårdnadshavare vid Färjestadens skola F-3

Så har en hel termin gått och vi närmar oss ett långt jullov. Jag vill passa på att tacka för gott samarbete under terminen.

Jullovet

Fritids har öppet men vi kommer att ha sammanslagning delar av lovet. Jag vill också passa på att påminna om att stängningsdagen den 13/1 och att man anmäler till Cizzi om man inte kan lösa behovet av omsorg på annat sätt. Vi har jouröppet med vikarier den dagen, då personalen är på utbildning och planering.

Skolledarorganisationen

Rektor Ylva Gustavsson, jobbar januari ut och har under den tiden kvar ansvaret för skoldaghemmet och grundsärskolan. Rektor för F-6 kommer jag att vara från och med vårterminen. Ulrika Reje går upp som biträdande rektor på heltid från och med 1/1-16 och vi är i slutfasen av rekrytering av ytterligare en biträdande rektor på heltid. Detta innebär en viss förstärkning av skolledareorganisationen i vår växande skola. Mer information om detta kommer längre fram.

God jul och Gott Nytt År!

Lena Johansson

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan