Rektor F-3 informerar aug-15

Välkomna till ett nytt läsår!

Information till vårdnadshavare vid Färjestaden skola F-3

Mycket är nytt på Färjestadens skola F-3. Nya namn på avdelningar, flera lokalbyten, nya sluttider på skoldagen, många nya medarbetare och ny rektor. Och för alla elever som börjat förskoleklass är det än mer nyheter och säkert har många tyckt det varit spännande och förhoppningsvis roligt att börja det nya läsåret.

Lena Johansson heter jag och har arbetat som rektor i kommunen i sju år, först på Färjestadens skola och sedan vid Gårdby skola. Dessförinnan jobbade jag som lärare, bland annat vid Färjestadens skola, i många år.

Jag hoppas att vi kommer att ha ett väl fungerande samarbete hem-skola, det är då vi når bäst resultat.

Här ned finns en matnyttig länk till Mörbylånga kommuns hemsida, Färjestadens skola. Där hittar ni information om läsårstider, skolmat, telefonnummer till alla avdelningar med mera.

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Grundskolor/Farjestadens-skola/

Man kan också klicka sig fram till bl.a. ordningsregler, plan mot kränkande behandling och detta läsårs organisation. Den informationen finns under fliken "Rektorerna informerar".

Självklart tar vi fram motsvarande information i pappersform om det är någon som önskar det.

Med vänlig hälsning

Lena Johansson

Rektor

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan