Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Färjestadens skola/Rektorerna informerar/Minnesanteckningar från föräldraråd 8 maj 2017

Minnesanteckningar från föräldraråd 8 maj 2017

Närvarande: Tommy Johansson (åk 4), Fredrik Svensson (åk 3 och 5), Björn Danielsson (fk), Veronika Hildingsson (åk 2 och 6), Anna-Karin Stenberg (åk 2 och 5), Marie Engberg (åk 4 och 6), Marie Petersson (åk 4 och fk), Helena Adolfsson (åk 1 och 4), Sarah Strålenstam (åk 1 och fk), Ulrika Lundqvist (åk 1 och 4), Anna-Lena Gerwins (åk 3 och 5), Hanna Petersson Wesley (åk 1, 5 och 6), Mikael Johansson (lärare åk 4), Fia Nilsson (lärare åk 4), Elina Björebro (lärare åk 2), Anna Rydeberg (förskollärare och fritidspedagog Sandstenen), Lena Johansson (rektor), Lena Rickardsson (biträdande rektor åk 4 – 6).

Lena J hälsade alla välkomna till vårterminens föräldraråd.

Skolan informerade om:

  • Nästa års organisation så långt den är färdig. Vi väntar fortfarande på centrala förhandlingar och det finns därför en del frågetecken. Det blir troligen inga stora förändringar på lärarsidan.
  • Läsårets sommaravslutning kommer att bli gemensam på Tallhöjden fredagen den 16 juni kl 09.00. Det kommer en inbjudan från skolledningen så snart allt är färdigt. Föräldrarådet tyckte att det är en bra idé och ser fram mot avslutningen.
  • Utökad undervisningstid i matematik för hela mellanstadiet fr o m nästa läsår innebär att hela mellanstadiet kommer att 60 minuter/vecka mer matematik än idag. Under innevarande läsår har åk 4 redan utökad undervisningstid i matematik.
  • Nya styrdokument 2018 innebär förtydligande skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens: programmering, källkritik, digitala texter, system och påverkan.
  • Central kompetensutveckling under nästa läsår: läslyftet, programmering/digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Friends, IKT samt formativ bedömning.
  • Friendsenkäten som har genomförts och vi får resultatet den 20 maj.
  • En fördjupad undersökning genomförs just nu om sexuella trakasserier och rätten till min kropp.
  • Resultaten från Friendsenkäten och enkäten om sexuella trakasserier ska användas för att utvärdera skolans plan mot kränkande behandling. Skolan behöver ha föräldrarådets synpunkter inför utvärderingen och alla deltagare ombads läsa planen mot kränkande behandling och lämna synpunkter på foraldrarad@morbylanga.se senast 22 maj.
  • Föräldrarådet diskuterade skolans ordnings- och förväntansregler. Frågan om att göra delar av förväntansreglerna till ordningsregler lyftes. Det kommer att diskuteras vid elevråd och APT.
  • Det nya högstadiet planeras starta höstterminen 2019 med ca 360 elever.

Övriga frågor från föräldrarådet

Bloggarna är toppen, tyckte föräldrarådet och skickade med önskemål om att prov, föräldramöten och annan information läggs upp på bloggarna i god tid. Eftersom det är en lång sökväg till rektorerna informerar på skolans webbplats kan den informationen också läggas på bloggarna.

Vårdnadshavares förutsättningar att hjälpa sina barn med matematikläxor diskuterades. Kontakta barnets matematiklärare för hjälp – det finns en hel del på internet och till vissa läromedel på cd-skiva.

Ett önskemål om att samla läxor på ett ställe har kommit föräldrarådets mejl (åk 4). Det görs redan – allt finns på bloggen.

Fritidsgården Rubinens kostpolicy ifrågasattes av föräldrarådet och skolan hänvisade till Elenor Rosenqvist som är ansvarig för fritidsgårdarnas verksamhet.

Elever har upplevt att de inte blivit lyssnade på när det gäller deras synpunkter på skolmaten som tagits upp på matråd. Skolan hänvisade frågor kring kosten till Johan Miedl.

Lena J tackade för visat intresse och avslutade föräldrarådet.

Antecknat av

Lena Rickardsson

Sidan uppdaterad 11 maj 2017 Kommentera sidan