Föräldraråd 161012

Föräldraråd 2016-10-12

Närvarande: Jenny Björkemar, Fredrik Bäckström, Hanna Pettersson Wesley, Hanna Löfhede, Hanna Mårtensson, Ulrika Lundkvist, Katarina Weinert, Veronika Hildingsson, Ann-charlotte Johansson, Anki Olsson SandStenen, Camilla Olin åk1, Roger Bernhardson åk5, Simon Nilsson åk5, Pernilla Berg fritids, Lena Sjölander åk3, Lena Rickardsson Biträdande rektor 4-6, Lena Johansson Rektor, Ulrika Reje Biträdande rektor F-3.

Trafiksituationen: Avlämningsplatsen kommer att förlängas för att minska trängsel, Markeringar för färdriktning samt parkeringsplatser ska fyllas i för att bli tydligare. Man ska även se över skyltningen för att tydliggöra. Vi har även påpekat till ansvariga att övergångställ behövs över Storgatan.

Ibland förekommer det varutransporter vid den tidpunkt som flest lämningar sker vilket stör sikten.

Åk 5-6 påminner eleverna på Smaragdskolan om vilken väg man ska gå/cykla till Färjestadens skola.

Mobilfri skola? På elevråd har vi diskuterat om vi ska använda mobiltelefoner i skolan. Telefonen stressar och tar tid från skolarbete och lek.

Skickar man med sina barn telefon så är det på eget ansvar. Att ha mobiltelefon i skolan kan betyda att det blir en status om vilken sort, hur ny osv. Vi bestämmer att Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid!

Hur ska föräldrarådet organiseras? Vi kan öppna föräldrarådets mejladress några veckor innan föräldrarådet för att även de föräldrar som inte kan delta får möjlighet att göra sin röst hörd. Vi behöver vara tydligare med att föräldrarådet är öppet för alla som vill, inte bara representanter från klasserna. Se över hur informationen om föräldrarådet går ut så att vi inte missar någon.

Vi tittar på den nya Planen mot diskriminering och kränkande behandling som gäller på Färjestadens skola/ Smaragdskolan från 2016-09-30. Planen finns på hemsidan för dem som är intresserade.

Stort tack till er föräldrar som deltog i detta föräldraråd.

Skolledningen

Sidan uppdaterad 18 april 2017 Kommentera sidan