Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Fritidshem/SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

SMS-tjänst frånvaro och meddelanden

Fritidshemmen i Mörbylånga kommun använder sig av tjänsten ”Lifecare planering för Fritidshem”. Lifecare är ett smidigt planeringsverktyg där vårdnadshavare och personal snabbt och lätt når varandra.

Vårdnadshavare kan när som helst skicka SMS via Lifecare till fritidshemmet och personalen kan då läsa meddelandet.

Via SMS kan du som vårdnadshavare:

• Skicka textmeddelande där du t.ex. skriver: "Morfar hämtar i dag".
• Meddela planerad ledighet på fritidshemmet.

Observera att den frånvaro som görs via sms-numret bara syns på fritidshemmet. Är inte frånvaron planerad ledighet ska frånvaroanmälan göras i appen Tieto Education.

Här hittar du ett informationsblad med instruktioner och SMS-nummer att använda.

I Appen Tieto Education gör du frånvaroanmälan

För att frånvaroanmäla ditt barn använder du dig av Appen "Tieto Education". Du kan anmäla frånvaro för hel dag eller för del av dag. När frånvaron lagts in i appen visas frånvaron både på fritidshemmet och i skolan.

Här hittar du mer information kring att anmäla frånvaro.

Sidan uppdaterad 15 januari 2019 Kommentera sidan