Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Fritidshem/E-tjänst fritidshem

E-tjänst fritidshem

E-tjänsten för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem är kommunens självservice/e-tjänst där du själv kan sköta dina ärenden kring dina barns placeringar i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

E-tjänsten kommer du åt via e-legitimation

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in mot e-tjänsten från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i schema, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

Prata alltid med personalen om du lämnar in ett nytt schema med kort varsel.

En gång/vecka får förskole- och fritidshemsavdelningar tillgång till sammanställningar över barnens schema. Det går att lämna nytt schema senast tre dagar innan det ska börja gälla. Om du har gjort ditt schema i e-tjänsten så ska du inte lämna någon schemablankett.

Informationslänkar

Följande länkar gjordes vid starten av e-tjänsten 2014 men det mesta gäller fortfarande. Hösten 2016 uppdaterades dock tjänsten samtidigt som den bytte namn till "LifeCare planering förskola och fritidshem".

Problem med att logga in?

Först kontrollerar du så att ditt BankID fungerar med andra tjänster. När du vet att ditt BankID är OK så beror det ofta på Webbläsarinställningarna om det inte fungerar som det ska. Detta med webbläsare, och alla deras versioner, är inte lätt. Här bifogas ett par "lathundar" som vi hoppas du kan ha nytta av. Informationen är gjord av Tieto om edWise som är ett annat av våra system som bygger på ProCapita liksom e-tjänst förskola gör.

Sidan granskad 12 juli 2019 Kommentera sidan