Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Fritidshem

Fritidshem

Här finns övergripande information kring kommunens fritidshem

Fritidshem erbjuds till barn till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år och som går i förskoleklass eller grundskola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan