Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Fritidshem

Fritidshem

Här finns övergripande information kring kommunens fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn till och med tolv års ålder och som går i förskoleklass eller skola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan