Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Anmäl elevs frånvaro

Anmäl elevs frånvaro

Från och med hösten 2018 kommer Mörnylånga kommun att använda sig av "Tieto Education" som verktyg för frånvaro- och närvaroregistrering i skolan.

Om Tieto Education app

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro med hjälp av appen Tieto Education, den stödjer IOS och Android (version 4.4 eller senare). Du loggar in i appen via Mobilt Bank ID som du når direkt från Tieto Education-appens startsida.

Rapportera frånvaro

I appen finns tre alternativ att välja mellan för att anmäla frånvaro:

  • Frånvaroanmälan
    Vårdnadshavaren anmäler sjukdom eller annan typ av godkänd frånvaro t.ex. tandläkarbesök. För ledighet måste vårdnadshavaren lämna in blankett för att ansöka om ledighet.* (se nedan)
  • Anmäld frånvaro
    Här ser vårdnadshavaren anmäld frånvaro och kan ändra/ta bort gjorda frånvaroanmälningar som ännu inte passerat i tid.
  • Rapporterad frånvaro
    Här ser vårdnadshavaren den frånvaro som skolan har rapporterat för sitt barn.

När vårdnadshavaren har skickat frånvaroanmälan ser pedagogen anmälan när lektionen ska registreras.

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas du inte logga in får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Jag har ingen e-legitimation, hur skaffar jag det?

E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Sidan granskad 27 juni 2019 Kommentera sidan