Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Föräldraråd

Föräldraråd

Gemensam policy för föräldraråden i kommunen

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola/förskola och hem. På föräldrarådet diskuteras inga enskilda ärenden.

Rektor leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt ett till två möten per termin, kvällstid, och för skriftliga anteckningar.

Vilken uppgift har då en förälder på ett föräldraråd?

Det finns inga krav på för- eller efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola/skola räcka. Föräldrarådsrepresentanten har dock som ansvar att föra ut information till föräldrarna i sin klass/grupp.

Vid varje föräldramöte får föräldrarådsrepresentanten ordet för att informera om det som diskuterats på föräldrarådet. Man ska även föra med sig synpunkter från föräldrarna i klassen/barngruppen till nästa föräldrarådsmöte.

På föräldrarådet informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten.

Sidan granskad 15 juli 2019 Kommentera sidan