Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/En dator per elev/Frågor och svar

Frågor och svar om 1-1-satsningen

Finns det risker med trådlösa nätverk på skolorna ur strålningssynpunkt?

Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning. Myndigheten ansvarar också för att öka kunskapen om exempelvis människors exponering för radiovågor, som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder för att kommunicera.

Deras motivation till att de inte ser några risker med att svenska skolor använder sig av trådlösa nätverk i sitt arbete ser du i Strålsäkerhetsmyndighetens brev till svenska skolor.

Vad gör jag som lärare/förälder om eleverna kränker varandra på nätet eller laddar hem sådant de inte borde?

Att arbeta med sådana här frågor när de akut dyker upp är en del av skolarbetet - att i skolan arbeta förebyggande med jämna mellanrum är viktigare. Det som är ännu viktigare är att som förälder prata med sina barn och ungdomar och ha koll på deras nätvanor.

Under En dator per elev finns samlat lite olika stödmaterial man kan använda sig av både som förälder och lärare. Det finns 3 olika pdf:er; Från Unga och internet, Statens medieråd och Surfalugnt. Förutom dessa länkar kan du hitta arbets- och stödmaterial på t.ex. Skolverket, Bris och Friends

Hur gör vi som inte har tillgång till nätverk hemma?

Eleverna har tillgång till Google Drive vilket innebär att de kan ladda hem uppgifter i skolan som de sedan kan arbeta med hemma utan att vara inloggade till något nätverk. När man sedan kommer till skolan igen så synkas de arbeten man gjort hemma så att man kommer åt dem i skolan. Om eleven behöver komma åt något på nätet hemifrån så är våra erfarenheter att det ändå ofta finns tillgång till någon smartphone eller andra medier för att komma åt de uppgifter man behöver. Annars kommer man överens med sin lärare/mentor hur man ska arbeta hemma på bästa sätt.

Avtal

Vid läsårsstarten revideras de gamla avtalen och läggs ut på hemsidan. Alla elever, som får en egen CB, får ett avtal med sig hem som ska lämnas till skolan i samband med att enheten delas ut. Avtalet delades ut av resp. mentor/lärare vid skolstart. 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har beslutat att satsa på en dator per elev från och med höstterminen 2012. Syftet med satsningen är att öka motivationen för skolarbetet och uppnå bra resultat, där den egna datorn blir ett viktigt verktyg för eleven.

Forskning och erfarenheter från andra kommuner visar att en dator till varje elev höjer motivationen för skolarbetet och gör eleven bättre rustad att klara sig i livet utanför skolan. En egen dator bidrar också till en lugnare och bättre arbetsmiljö i klassrummet.

Pedagogernas arbete underlättas

För pedagogerna innebär satsningen många fördelar, t.ex. mera variation, motivation, fördjupning och effektivitet i undervisningen. Det blir lättare att anpassa undervisningen till individen. Datorn ger flera möjligheter för elever i behov av särskilt stöd att utvecklas. Duktiga och studiemedvetna elever kan hitta nya utmaningar och utveckla sin kompetens.

Ambitionen är också att undervisningen ska bli effektivare. Datorerna finns alltid till hands och är alltid uppkopplade mot nätet. Många pedagoger har sedan länge haft datorn som sitt hjälpmedel och är därför väl rustade att möta de nya utmaningar satsningen innebär.

Läs gärna utvärderingen för hur verksamheten med en dator/elev varit under de tre första åren. 

Utvärdering av En-till-En-projektet 2015

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan