Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/En dator per elev

En dator per elev

Sedan 2012 har Mörbylånga kommun arbetat med en dator/elev och på den här sidan finns information om projektet som varit. Nu är en dator per elev en naturlig del i skoldagen för elever i årskurs 4 - 9. Till stöd finns IKT-pedagoger med övergripande ansvar samt IKT-coacher på de olika skolorna. Informationen finns samlat i en blogg som heter "Digital kompetens i Mörbylånga kommuns skolor".

Utvärdering av "en dator/elev", En-till-En-satsningen 2012 - 2015

Under vårterminen 2015 gjordes en utvärdering av projektet gjorts som nu ligger till grund för den fortsatta en-till-en-satsningen. 

Projektet "En dator/elev" har nu övergått i vår löpande verksamhet sedan något år tillbaka. Varje elev i årskurs 4 - 9 kommer att ha tillgång till en egen dator/surfplatta (iPad eller Chromebook). 

Informationsfilm till eleverna om CB=Chromebook

Genom att använda bildspelen under Stödmaterial så kommer du åt länkarna Eva Bjerding berättar om i filmerna nedan.

Informationsfilm till lärarna om CB=Chromebook

2016-2017 - nu är en dator/elev en del av den löpande verksamheten

 • Skolan/pedagogerna väljer själva verktyget man tror på!
 • Alun, Glömminge, Gårdby, Skansen och Torslunda skolahar valt Chromebook
 • Färjestaden  har valt iPad.
 • Båda alternativen är lätta, smidiga och snabbstartade.
 • iPad Air levereras i år med med skyddet "STM studs". Chromebook levereras med ett fodral, en "sleeve". De skydd/fodral skolorna har valt ska alltid användas. 
 • Öppna trådlösa nätverk har visat sig fungera bra så vi fortsätter på den inslagna vägen.
 • Google Apps for education och vår egen skolmail (via google) som används av såväl iPad som Chromebook-användarna
 • Ingen egen programvara laddas ner utan man arbetar i appar från Google eller Apple, AV-medias utbud samt olika webbresurser i övrigt.
 • Eva Bjerding och Susanne Sporrong ger, i sina tjänster som 50 % IKT-pedagoger, vägledning och stöd till pedagoger i valet av appar och andra pedagogiska frågor. Eva finns på Skansenskolan med Chromebook som inriktning och Susanne finns på Smaragdskolan med iPad som inriktning.
 • Nytt för läsåret, förutom IKT-pedagogerna, är att det finns IKT-coacher som har ett stödjande uppdrag på varje skola.
 • Samarbetet mellan Mörbylånga och Borgholms kommun kommer att fortsdätta. Vi drar nytta av varandras erfarenheter och har även samma IT-organisation och samma IT-chef, Niklas Hällblad.

Punkter från tidigare läsår som fortfarande gäller

 • Nya avtal skrivs varje läsår som elever/vårdnadshavare får inför skolstarten.
 • Rätten att ta ut en serviceavgift på 100:-/servicetillfälle beslutades av kommunfullmäktige den 22/9 2015 . Frågan har blivit aktuell p.g.a. ett ökat antal serviceärenden. Detta gör vi för att vi vill höja ansvaret och förståelsen för vikten av att eleverna är rädda om den utrustning som man får låna. 
 • IT-service kommer att köpa in den utrustning man behöver fortlöpande och merparten av utrustningen kan användas under 3-4 år. För flertalet datorer kommer vi att upprätta leasingavtal, i de fall det är gynnsamt för verksamheten.
 • Inga tangentbord till iPads köptes in centralt. 
 • De skolor som utrustas med Chromebook har möjlighet att komplettera med ett par iPad/klass för att möta behoven i de kreativa ämnena och/eller för olika bild/film/media-projekt.
 • I elevernas avtal framgår att eleven garanteras egen fungerande utrustning, men inte alltid ny utrustning. 
 • Skolan förbehåller sig rätten att när som helst ta in elevernas datorer och undersöka om de har använts på ett otillåtet sätt, det vill säga att de använts i strid med formuleringarna i avtalet; "Användning av datorn får inte strida mot lagstiftning, demokratiska värden eller goda etiska normer. Eleven får inte såra eller kränka andra människor".
 • Datorn är i första hand till för att användas som ett hjälpmedel i studierna, vilket t.ex. innebär att skolapparna "har företräde" framför nöjesappar i iPaden.
Sidan uppdaterad 10 augusti 2018 Kommentera sidan