Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/En dator per elev

En dator per elev

Sedan 2012 har Mörbylånga kommun arbetat med en dator/elev och på den här sidan finns information om projektet som varit. Nu är en dator per elev en naturlig del i skoldagen för elever i årskurs 4 - 9. Till stöd finns IKT-pedagoger med övergripande ansvar samt IKT-coacher på de olika skolorna. Informationen finns samlat i en blogg som heter "Digital kompetens i Mörbylånga kommuns skolor".

"En dator/elev" i den löpande verksamheten

 • Chromebook levereras med ett fodral, en "sleeve". De skydd/fodral skolorna har valt ska alltid användas.
 • Skolan/pedagogerna väljer själva de verktyg man tror på.
 • Öppna trådlösa nätverk har visat sig fungera bra så vi fortsätter på den inslagna vägen.
 • Google Apps for education och vår egen skolmail (via google) används.
 • Ingen egen programvara laddas ner utan man arbetar i appar från Google, AV-medias utbud samt olika webbresurser i övrigt.
 • Det finns två IKT-pedagoger på vardera 50% tjänst.
 • Nytt för läsåret, förutom IKT-pedagogerna, är att det finns IKT-coacher som har ett stödjande uppdrag på varje skola.
 • Samarbetet mellan Mörbylånga och Borgholms kommun kommer att fortsätta. Vi drar nytta av varandras erfarenheter och har även samma IT-organisation och samma IT-chef, Niklas Palmqvist.

Avtal och annan väsentlig information

 • Nya avtal skrivs varje läsår som elever/vårdnadshavare får inför skolstarten.
 • IT-service kommer att köpa in den utrustning man behöver fortlöpande och merparten av utrustningen kan användas under 6 år.
 • Skolor har möjlighet att komplettera med ett par iPad/klass för att möta behoven i de kreativa ämnena och/eller för olika bild/film/media-projekt.
 • I elevernas avtal framgår att eleven garanteras egen fungerande utrustning, men inte alltid ny utrustning. 
 • Skolan förbehåller sig rätten att när som helst ta in elevernas datorer och undersöka om de har använts på ett otillåtet sätt, det vill säga att de använts i strid med formuleringarna i avtalet; "Användning av datorn får inte strida mot lagstiftning, demokratiska värden eller goda etiska normer. Eleven får inte såra eller kränka andra människor".
 • Elevens Chromebook är i första hand till för att användas som ett hjälpmedel i studierna, vilket t.ex. innebär att skolapparna "har företräde" framför andra typer av appar.
Sidan uppdaterad 2 augusti 2019 Kommentera sidan